התאחדות בולאי ישראל

חדשות

תנאי שימוש בתמונות הבולים באתר הב"י
התאחדות בולאי ישראל מקדמת בברכה שימוש במידע ובתמונות בולי ישראל למטרות חינוכיות בכיתות בתי הספר ובפרסומים הפנימיים ברמת בית הספר. המעוניין להשתמש בתמונות הבולים לצורך מסחרי/פרסום/הפקת ספר וכד', עליו לפנות לאגף החשבת הכללית במשרד האוצר לצורך קבלת זכויות שימוש מאחר ועל פי החוק מתן הזכויות לשימוש בבולי ישראל נמצאות בידי החשבת הכללית של משרד האוצר. נציגת החשבת הכללית במשרד האוצר: גב' נועה וידר - noav@mof.gov.il
חדש !!! קטלוג בולי ישראל 1948-2016
התאחדות בולאי ישראל הדפיסה מהדורה חדשה ומעודכנת של קטלוג בולי ישראל 2016-1948. במבוא לקטלוג סקירה ודברי הסבר לגבי השימוש בקטלוג וקביעת ערכם הכספי של הבולים. מתכונת הצגת המחיר בקטלוג נשמרה כמו בשני הקטלוגים הקודמים וכוללת את הערך הנקוב של הבול ושוויו הקטלוגי עם ובלי שובל, חתום ולא חתום. קטלוג עדכני של כל תוויות הביול שהונפקו בישראל משלים את הקטלוג . בקטלוג זה מובאת לראשונה רשימה של כל הקונטרסים שהונפקו בישראל ורשימה עדכנית של כל הטיפוסים הבסיסיים של הגיליונות הגנריים של "הבול שלי", בתוספת דברי הסבר על ההדפסות השונות. הקטלוג מכיל 265 עמודי צבע ומחירו 60 ₪ בלבד. המחיר לחברי ההתאחדות הוא 55 ₪. דמי משלוח דואר רשום - 15 ש"ח לפרטים - 03-6295547
שינויי שעות פתיחת הספרייה
מ-1 ביולי 2016 הספרייה הבולאית תהיה פתוחה בימי חמישי בין השעות 09:00 -15:30

הנפקות חדשות

בואו נאסוף בולים ביחד!