התאחדות בולאי ישראל

חדשות

הצעות לבולים 2022
מוזמנים להציע נושאים לבולים חדשים לשנת 2022. כידוע לכם, כל בול הוא הנפקה ממלכתית של מדינת ישראל, ולכל אחד ואחת מכם כאזרחי מדינת ישראל יש זכות להציע נושאים שראויים, לדעתכם, להיות מונצחים על בולים. נושאי הבולים אמורים כמובן להיות קשורים לארץ, למדינה ולעם שלנו הצעות יש לשלוח ל: מוזמנים להציע נושאים לבולים חדשים לשנת 2022. את ההצעות יש לשלוח ל: hanac@postil.com
שבל חדש- אוקטובר 2020
שמחים לספר לכם כי בימים האחרונים נשלח לחברים מגזין "שבל" החדש - אוקטובר 2020. אנו תקווה שתיהנו.
ביול חבילות דואר לחו"ל
מדריך הדואר תש"פ 2020 מדריך הדואר חלק ז סעיף 2.4.8 בולי דואר ישראל הם בתוקף לשימוש לצרכי הדואר בתנאי שהמחיר הנקוב על גבי הבול יהיה בשקלים חדשים )₪( וכל עוד לא הוחתמו או נפסלו למשלוח חוזר על ידי עובדי הדואר. לאחרונה התרבו המקרים בהם מסרבים פקידי דואר לקבל דברי דואר למשלוח כאשר מבוילים מראש ע"י השולח. זאת למשל בטענה שלדאר נגרם נזק על העברת חלק המע"ם בעת מכירת בולים למדינה ואילו משלוח לחו"ל אינו מחייב מע"ם לפי החוק חייב הדואר לקבל בולים ובמחשבים שלהם מתוכנתת היכולת לבצע פעולה המאפשרת לדואר להזדקות על המע"ם. כדאי להצביע בפני פקידים אלה על מדריך הדואר לעיל המנוגד להנחיות פנימיות או לפרשנויות שונות שלהם להנחיות פנימיות. זה החוק ואפשר ורצוי להתלונן אם השירות לא ניתן.

הנפקות חדשות

בואו נאסוף בולים ביחד!