התאחדות בולאי ישראל

חדשות

זימון לאסיפה הכללית של התאחדות בולאי ישראל
לפי סעיף 5 בתקנון העמותה, אישר ועד העמותה קיום אסיפה כללית שנתית ביום רביעי 13 במרץ 2019 בשעה 15:00 על סדר היום: 1. דו"ח נשיא ההתאחדות 2. אישור ביצוע התקציב לשנת 2018 3. דרישת התקציב לשנת 2019 4. תכנית עבודה לשנת 2019 לפי סעיף 5.4 לתקנון – לכל חבר אישי בהתאחדות יהיה קול אחד בלבד בהצבעה. אין הצבעות באמצעות שליח בדואר, או על ידי הסמכת חבר אחר. חבר אגודה חברה יכול להשתתף רק במידה ומונה כנציג על ידי אגודתו. לפי סעיף 5.5 לתקנון – אגודות החברות (שהן מלכרי"ם רשומים כחוק) תוכלנה למנות נציג אחד או יותר לאסיפה הכללית. לפי סעיף 5.6 – נציג (נציגי) האגודה החברה חייב להיות חבר באגודה החברה הממנה אותו כנציג, וחייב להציג כתב מנוי חתום ע"י יו"ר האגודה וכן ע"י המזכיר או הגזבר, המפרש גם מהו מניין הקולות מסך כל חבריה שכל אחד מנציגיה מייצג. לפי סעיף 5.7 – האסיפה הכללית אינה רשאית להחליט בנושאים שלא נקבעו מראש בסדר היום. לפי סעיף 6.3 – נחשבים כחברים מצביעים באסיפה הכללית הזאת רק המופיעים ברישומי ההתאחדות ביום 31.12.18 (במקרה של חברות באמצעות אגודה חייבת האגודה לשלם את דמי החבר עבורם לכל היותר). האסיפה הכללית תתקיים במשרדי התאחדות בולאי ישראל ברחוב פינסקר 2 תל-אביב
מפגש איל"ת
המפגש הקרוב יתקיים הפעם ביום שני ה- 25/02/2019 בשעה 17:00. מיקום הפגישה: מוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב. במפגש מתוכננת הרצאתו של חברנו, מנחם לדור, בנושא: ריגול בפילטליה. בתמונת הגלויה נראה פריסקופ קרקעי למעקב אחר תנועות האויב. כולכם מוזמנים!
הרצאה בכפר סבא
ב 21.2.2019 בשעה 18:00 תתקיים הרצאה בנושא "שלום עם מצרים בראי הבולאות" בהרצאת ד"ר אופיר וינטר ( מרצה באוניברסיטת תל- אביב). ההרצאה תתקיים במועדון בולאי כפר סבא, בית רייזל, רחוב גאולה 12. ההשתתפות הינה ללא תשלום. לפרטים מוזמנים לפנות למוטי לייפר- 052-4230032.

הנפקות חדשות

בואו נאסוף בולים ביחד!