התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
חיפוש לפי
נושא:
שנה:
קטלוג:
חפש
ישראל-ארה"ב הנפקה משותפת חג חנוכה שמח

הנפקה משותפת ישראל – ארה"ב


11  דקות אחרי הכרזת העצמאות של ישראל ב-14 למאי 1948 הנשיא האמריקאי הארי ס. טרומן העניק הכרה למדינה החדשה. פעולה זו ציינה את תחילת היחסים המבוססים על ערכים משותפים המאופיינים בידידות עמוקה וכבוד הדדי.
היחסים המיוחדים בין ישראל לארה"ב ניצבים במרכז מרכיבי עוצמתה  וחוסנה הפוליטי של מדינת ישראל. ליחסים אלו משמעות אסטרטגית חשובה לישראל.
בתחילת שנות ה-80 נחשבה ישראל על-ידי ארצות הברית כ’נכס אסטרטגי, וצוינה כך (1987) בחקיקה שנחקקה שנה קודם כבעל הברית הראשי שאינו נאט"ו.
ידידות ארצות הברית וישראל מחוזקת על ידי קהילה יהודית תומכת וחלקים רחבים של החברה האמריקאית.

חנוכייה
חג החנוכה נועד לציין את ניצחון המכבים על אויביהם - המלכים ההלניסטים מבית סלווקוס, ואת הנס שנעשה בזמן חידוש עבודת הקודש בבית-המקדש בירושלים. בכל אחד משמונת ימי החג נהוג להדליק נרות בפתח הבית, על מנת לפרסם את הנס.
בשנת 167 לפני הספירה אסר המלך ההלניסטי אנטיוכוס הרביעי על התושבים היהודים של ארץ ישראל ללמוד תורה ולקיים את מצוות היהדות. מתתיהו החשמונאי ובניו הנהיגו את העם למרד נגד השלטון האכזר, ולאחר קרבות קשים הצליחו לשחרר את ירושלים ואת בית-המקדש.
בתלמוד הבבלי (מסכת שבת, כא, ב) מתואר כיצד מצאו המכבים בבית-המקדש רק פך אחד קטן של שמן טהור, אשר ניתן היה להדליק בו את מנורת המקדש ליום אחד בלבד. נעשה נס והשמן הספיק לשמונה ימים, עד שהושלמה ההכנה של כמות נוספת של שמן טהור. לזכר הנס נקבע כי החג יימשך שמונה ימים.
נרות החנוכה מסמלים עבור העם היהודי את ניצחון הטוב על הרע ואת ניצחון הצדק על העוול.