התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
קטלוג:
שנה:
סוג פריט:
נושא:
חפש
מי אנחנו?

התאחדות בולאי ישראל (הב"י) היא עמותה שלא למטרת רווח שהוקמה לשם טיפוח וקידום נושא הבולאות בארץ. הב"י פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם השירות הבולאי ונתמכת על ידי חברת דואר ישראל.

שורשיה של הפעילות הבולאית המאורגנת בארץ נטועים בתקופה שלפני קום המדינה כאשר ב-11 באפריל 1945 נוסד בתל אביב איגוד הפדרציות הפילטליות בארץ ישראל וכשנה לאחר מכן צורף האיגוד לאיגוד הבולאות העולמי
FIP (Fédération Internationale de Philatélie) תוך אימוץ הסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים בתחום.

היום כשאנו נמצאים בעיצומה של התפתחות טכנולוגית מואצת ופריחתם של רשתות חברתיות, נדמה, כביכול, שהבול על דימוייו ומגוון מסריו מאבד מערכו וממעורבות בחיינו.

ולא כך הוא – מדינות העולם ממשיכות להנפיק בולים במלוא התנופה. פריטים בולאים, לרבות מעטפות וגלויות, משקפים תהליכים מדינים, חברתיים וכלכליים. אמות מידה אמנותיות, וטכנולוגיות עיצוב ודפוס חדישים באים אף הם לידי ביטוי על גבי הבולים.

משום כך, ובמקביל לפדרציות בולאיות בעולם כולו, הב"י פועלת באופן נמרץ כדי לקדם את תחביב איסוף הבולים על ידי תמיכה וליווי של אספנים ותיקים, שדרוגם של ה"מקצוענים" והחשוב ביותר מבחינתה – הכשרת עתודה בולאית צעירה שתהווה דור המשך ותפיח רוח חדשה בתחביב המלכים.

פעילותה של הב"י באה לידי ביטוי בשני מישורים:

פעילות מקומית:
- ייצוג אספני הבולים מול הדואר והשרות הבולאי.
- השתתפות בתהליכי תכנון ועיצוב הבולים החדשים של ישראל.
- מעורבות בהנפקת פריטי בולאות מיוחדים.
- שבל – מגזין בולאי רבעוני.
- חוגי נוער בבתי הספר.
- אגודות בולאיות מקומיות ומקצועיות.
- הרצאות נושא.
- ספריה בולאית.

- תערוכות בולים מקומיות ובין-לאומיות.
- יריד בולים חודשי.
- יום הבולאות - כנס שנתי.

פעילות בינלאומית:

- ארגון תערוכות בולים בינלאומיות בארץ בהשתתפות צמרת אספני הבולים בעולם.
- עידוד וליווי אספני בולי ישראליים בתחרויות בולים בעולם.
- חברות בהתאחדויות בולאיות עולמיות –  FIP, FEPA
- ייצוג ישראלי בוועדות מקצועיות ב -FIP
- שיתוף פעולה מקצועי עם פדרציות בולאיות לאומיות.

חובב בולים,
התאחדות בולאי ישראל מזמינה אותך להצטרף למשפחת בולאי ישראל. היה גם אתה חלק מהבולאות המאורגנת, היוודע לפעילויות ולחידושים המקומיים והעולמיים בתחום הבולאות, התעדכן בערך הבולאי והמסחרי של אוספך, למד כיצד לשמור ולהגן על הבולים ואנו נסייע בידך ליטול חלק כמציג בתערוכות בולים.