התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
קטלוג:
שנה:
סוג פריט:
נושא:
חפש
טעויות יצור

 את המידע הזה צריך לכתוב בכותרת

שגיאת גלופה 1
שגיאת גלופה 2
שגיאת גלופה 3
שגיאת גלופה 4
שגיאת הדפסה 1
שגיאת הדפסה 2
שגיאת הדפסה 3
שגיאת הדפסה 4
שגיאת הדפסה 5
שגיאת הדפסה 6
שגיאת הדפס רכב 1
שגיאת הדפס רכב 2
שגיאת הדפס רכב 3
שגיאת ניקבוב 1
שגיאת ניקבוב 2
שגיאת ניקבוב 3
שגיאת ניקבוב 4
שגיאת ניקבוב 5
שגיאת ניקבוב 6
שגיאת חיתוך 1