התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
קטלוג:
שנה:
סוג פריט:
נושא:
חפש
התעריפים של דואר ישראל
בתוקף מיום 16.05.1948
בתוקף מיום 01.10.1948
בתוקף מיום 23.08.1951
בתוקף מיום 01.02.1952
בתוקף מיום 01.02.1952
בתוקף מיום 01.04.1952
בתוקף מיום 01.07.1953
בתוקף מיום 01.02.1954
בתוקף מיום 08.01.1956
בתוקף מיום 05.12.1956
בתוקף מיום 01.12.1958
בתוקף מיום 01.04.1960
בתוקף מיום 01.09.1961
בתוקף מיום 01.01.1962
בתוקף מיום 02.02.1964
בתוקף מיום 13.03.1966
בתוקף מיום 20.08.1970
בתוקף מיום 01.12.1974
בתוקף מיום 01.02.1977
בתוקף מיום 15.08.1977
בתוקף מיום 01.12.1977
בתוקף מיום 01.05.1978
בתוקף מיום 01.05.1979
בתוקף מיום 02.12.1979
בתוקף מיום 01.05.1980
בתוקף מיום 01.05.1980
בתוקף מיום 15.08.1980
בתוקף מיום 01.10.1980
בתוקף מיום 20.03.1981
בתוקף מיום 20.03.1981
בתוקף מיום 01.09.1981
בתוקף מיום 01.01.1982
בתוקף מיום 17.02.1982
בתוקף מיום 12.05.1982
בתוקף מיום 12.05.1982
בתוקף מיום 16.08.1982
בתוקף מיום 09.11.1982
בתוקף מיום 12.12.1982
בתוקף מיום 14.01.1983
בתוקף מיום 06.02.1983
בתוקף מיום 15.03.1983
בתוקף מיום 24.04.1983
בתוקף מיום 01.05.1983
בתוקף מיום 01.06.1983
בתוקף מיום 01.07.1983
בתוקף מיום 01.08.1983
בתוקף מיום 00.09.1983
בתוקף מיום 02.10.1983
בתוקף מיום 10.11.1983
בתוקף מיום 19.01.1984
בתוקף מיום 18.03.1984
בתוקף מיום 02.05.1984
בתוקף מיום 23.05.1984
בתוקף מיום 01.07.1984
בתוקף מיום 22.07.1984
בתוקף מיום 12.08.1984
בתוקף מיום 20.09.1984
בתוקף מיום 05.02.1985
בתוקף מיום 18.03.1985
בתוקף מיום 28.05.1985
בתוקף מיום 02.07.1985
בתוקף מיום 01.01.1986
בתוקף מיום 16.05.1986
בתוקף מיום 01.03.1987
בתוקף מיום 11.06.1987
בתוקף מיום 04.05.1988
בתוקף מיום 01.11.1988
בתוקף מיום 25.05.1989
בתוקף מיום 01.09.1989
בתוקף מיום 01.05.1990
בתוקף מיום 10.07.1991
בתוקף מיום 25.11.1991
בתוקף מיום 23.12.1992
בתוקף מיום 10.11.1993
בתוקף מיום 01.08.1994
בתוקף מיום 19.03.1995
בתוקף מיום 24.01.1996
בתוקף מיום 17.12.1996
בתוקף מיום 23.12.1997
בתוקף מיום 13.05.1999
בתוקף מיום 14.08.2003
בתוקף מיום 01.07.2006
בתוקף מיום 01.11.2007
בתוקף מיום 01.07.2009
בתוקף מיום 01.07.2010
בתוקף מיום 01.07.2011
בתוקף מיום 01.07.2011
בתוקף מיום 13.03.2012
בתוקף מיום 01.09.2012
בתוקף מיום 02.06.2013
בתוקף מיום 01.07.2013
בתוקף מיום 01.01.2014
בתוקף מיום 02.07.2014
בתוקף מיום 01.02.2015
בתוקף מיום 01.10.2015
בתוקף מיום 01.01.2016
בתוקף מיום 01.01.2017
בתוקף מיום 01.01.2018
בתוקף מיום 01.01.2019
בתוקף מיום 01.03.2020
בתוקף מיום 01.08.2021
בתוקף מיום 11.01.2022
בתוקף מיום 18.12.2022