התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
חיפוש לפי
נושא:
שנה:
קטלוג:
חפש
לקסיקון בולאי
כותרת עברית
כותרת בשפה זרה
תיאור
תמונה
איגוד הדואר העולמי 
.U.P.U 

אירגון בין לאומי שמקום מושבו בעיר ברן שבשוויץ ותפקידו להסדיר את העברת דברי הדואר בין מדינות העולם. כל מדינה החברה באירגון מתחייבת להעביר ליעדו כל מכתב המגיע מכל מקום בעולם ואיגוד הדואר הבינלאומי קובע את התשלום שישלמו המדינות זו לזו תמורת השירות.

בתמונה: בול שהונפק בישראל לציון צירופה של מדינת ישראל לאיגוד הדואר העולמי.

 
 
איגרת 
letter card, carte lettre, Kartenbrief, Briefkarte 

מעטפה עם בול מודפס עליה מראש. יש המיועדות לדואר אוויר ויש המיועדות לפנים הארץ.

 
 
איגרת אוויר 
Air Letter, Aerogramme 

דף נייר דק עליו מודפס בול. לאחר שמקפלים אותו הופך הדף למעטפה שבצד הפנימי ניתן לכתוב את המכתב. תקנות איגוד הדואר העולמי אוסרות הכנסת כל דבר שהוא בתוך מעטפה זאת המועברת באמצעות דואר אוויר. התעריף נמוך יותר מאשר הנדרש להעברת מכתב רגיל בדואר אוויר, אף אם משקל המכתב זהה או נמוך ממשקל איגרת האוויר.

 
 
איגרת אוויר מצולמת 
airgraph, aerograph, Photobrief 

מכתב שנכתב ע"ג טופס שמוזער בצילום: המיקרופילם שהכיל אלפי מכתבים ממוזערים הועבר בדואר אוויר למשרד צבאי, למשל בלונדון, ושם הוגדלו הצילומים והועברו לנמענים במעטפה מיוחדת. השירות התקיים בעת מלחמת העולם השניה גם בארץ ישראל, עבור חיילים.

 
 
איגרת בפנים הארץ 
inland letter sheet, lettre interieur, Inlandfaltbrief 

ראה: איגרת

 
 
אישור 
certificate, certificat, Attest 

תעודה הניתנת לפריט בולאי (בול, כליל וכו’) ע"י מומחה ובו מצוין מה מקורי/ומה לא, האיכות, כולל תיקונים שאולי נעשו כמו, למשל, הדגשת חותמת דהויה או לא שלמה במקור.

 
 
אישור מסירה 
advice of delivery (A.R.), avis de reception, Empfangsbestatigung 

טופס ששולח המכתב מקבל בחזרה ובו אישור חתום ע"י הנמען כי המכתב נמסר לו. ראשי התיבות AR מציינים השירות הזה בכל השפות - כאשר המקור הוא המינוח הצרפתי.

 
 
אלבום מלאי 
stock book, classeur de stock, Einsteckbuch 

או סדרן בולים. מספר פסים שקופים המודבקים משלושה צדדים בכל עמוד מאפשרים הכנסת בולים לתוכם, מבלי להסתירם.

 
 
אמה 
matrix, matrice, Matrize 

מסגרת פליז להכנת לוחות דפוס

 
 
אספן 
collector, collectioneur, Sammler 

אספן בולים, בולאי, פילטליסט

 
 
אספנות גלויות מירב 
maximaphily, maximaphilie, Maximaphilie 

ראה גלוית מירב

 
 
אספנות חותמות 
marcophily, marcophilie, Stempelsammeln 

תחום איסוף בולים העוסק באיסוף, חקר ומיון חותמות הדאר. אינו מוגדר כענף תצוגה תחרותית עצמאי בתערוכות בולים אך חקר החותמות הוא חלק מתחום "איסוף תולדות הדואר"

 
 
אשנב 
counter, guichet, Postschalter 

בהקשר שלנו- אשנב דואר

 
 
בול איחור 
too late stamp, timbre pour lettre en retard, Verspatungsmarke 

בולים מיוחדים שהונפקו במספר מדינות על מנת לשלם את התעריף המיוחד שגבה הדואר על מכתבים שנמסרו בבית הדואר לאחר שעות הפעילות הרגילות וחייבו טיפול ידני מיוחד של פקידי הדואר. ברוב המדינות לא הוכנו למטרה זאת בולים מיוחדים אלא השתמשו בבולים רגילים ורשמו בכתב יד או בחותמת על המעטפה שתוספת התשלום נגבתה. בישראל אין שירות כזה וממילא גם לא תעריף מיוחד כזה.

בתמונה: בול שהונפק בפנמה בשנת 1903 לצורך תשלום התעריף הנוסף שנדרש עבור מסירה מאוחרת. 

 
 
בול בדיקה 
test stamp, etiquette d’essai, Versuchsmarke 

בולים המיוצרים לצורך אימון דוורים ו/או ניסוי ציוד מיון בדואר. 

 
 
בול גליל 
coil stamp, timbre de rouleau, Rollenmarke 

בולים המונפקים למכירה כמותית בגלילי בולים (של 100 או אף 5000). בישראל הונפקו בולי גליל במסגרת סדרת "ערים" א’ ו"מזלות". ניתן להבדיל בין בולי הגליל לבולים הרגילים (בישראל) רק אם מדובר לפחות ב-6 בולים צמודים אנכית (בגליון הדואר הרגיל יש רק 5 שורות של בולים).

 
 
בול דואר 
postage stamp, adhesive, timbre poste, Briefmarke 

לא כל הנראה כמו בול - הוא בול דואר!

 
 
בול דמי דואר 
postage due stamp, t. taxe, Portomarke 

בול שבאמצעותו משלמים על ביול חסר. רב שירותי הדואר בעולם וויתרו על הנפקת בולים מיוחדים לתשלום כזה, ומשתמשים בבולי דואר רגילים. בולי "דמי דואר" אחרונים הונפקן בישראל בשנת 1952

 
 
בול הגהה 
proof, epreuve, Probedruck 

בתהליך ההדפסה - הגליונות הראשונים נבדקים להתאמה של הגוונים,להתאמה בין משטחי הצבע השונים וכך הלאה. בעבר היה צורך להדפיס אחד או יותר הדפסות נסיון - ולהביא עותקים לאישור סופי ע"י המוסמכים. עותקים נותרו בארכיונים שונים- ועם הזמן - הגיעו עותקים גם לידי אספני בולים. בישראל אין נוהל העברה של הגהות לארכיון כלשהוא וכל התחלות ההדפסה אמורות להיות מושמדות לפני היציאה מהמדפיס הממשלתי.במוזיאון לתולדות הדואר ולבולאות שמורים ומוצגים כמה גליונות הגהה בצבעים שונים של הבולים הראשונים של ישראל

 
 
בול הגהת צבע 
colour or trial proof, essai de couleur, Farbprobe 

בול בצבע שונה מהצבע הסופי, חלק מנסיונות המדפיס לפני קבלת החלטה סופית. לפעמים מדפיסים לנסיון כל צבע בנפרד, 2 מתוך כמה בנפרד ,וכו’- וזה כדי לבדוק את איכות ההדפסה.

 
 
בול הכנסה 
fiscal stamp, revenue stamp,timbre fiscal, Stempelmarke 

בול המשמש כקבלה על תשלום אגרות או מיסים שונים. גם אם בול כזה נמכר בבתי דואר, הוא אינו בול דואר - לא ניתן לבייל בו מכתבים כתשלום דמי הדואר.

 
 
בול הכנסה דוארי 
postal fiscal, timbre fiscal-postal, Stempelmarke als Freimarke verwendet 

בול התקף גם לתשלום מס וגם לתשלום דואר. בישראל לא הונפקו בולים כאלה, אך בולי דואר שונים שימשו בתקופות שונות גם כבולי הכנסה רשמיים.

 
 
בול זיכרון 
Commemorative Postage Stamp  

בולי זיכרון מונפקים על ידי רשויות הדואר מספר פעמים בשנה על מנת לציין אירוע, רעיון, נושא או אישיות חשובה. בולים אלה מודפסים פעם אחת בלבד בכמות מוגבלת ונמכרים בדואר במשך תקופה קצרה. הבולים גדולים יותר מבולים מן המניין מעוצבים בקפידה ומתוקף כך אטרקטיביים יותר לאספנים.

 
 
בול זרחורי 
all over phosphore, Phosphor total, phosphoresziernde Marke 

כל שטח הבול צבוע גם בצבע שקוף הכולל זרחן שמגיב כאשר מאירים את הבול במנורת על-סגול. חלק מבולי סדרת "מבנים ואתרים" 2000 - 2001 הם בולים זרחוריים.

 
 
בול חבילות 
parcel stamp, timbre de colis posteaux, Paketmarke 

בול המיועד לביול חבילות בלבד. הרבה מדינות הנפיקו בולים מסוג זה, אך לא ישראל

 
 
בול חצוי 
bisect 

בול דואר שנחתך לשניים כדי ליצור בול ששוויו לצורך משלוח דואר הוא מחצית מערך הבול השלם. יש גם מקרים בהם נחתך הבול לשליש ואף לרבע.

 
 
בול טלפון 
telephon stamp 

כאשר הטלפונים היו נדירים, נהגו להחזיק תאי טלפון ציבורי בסניפי דואר והלקוחות היו משלמים באמצעות בול זה. השירות כלל גם אפשרות זימון מראש של בן השיח- באמצעות גלויה לביתו המפרטת מתי לבוא לסניף כדי לקבל השיחה.

 
 
בול יחיד במינו 
unique 

בול ששרד ממנו עותק אחד ויחיד. הבול המפורסם ביותר ממנו שרד עותק יחיד הוא הבול בערך של סנט אחד שהונפק בשנת 1856 בגוייאנה הבריטית.

 
 
בול כיבוש 
 

בולים מיוחדים שהונפקו על ידי מדינה כובשת ושימשו לשם קיום שירותי דואר אזרחיים בשטח שנכבש מן האוייב. פעמים רבות נעשה לשם כך שימוש בבולים שנתפסו בבתי הדואר של האוייב והוחזרו לשימוש לאחר שהוטבע עליהם הדפס רכב מתאים.

 
 
בול לא משומש 
unused stamp 

בול שאינו חתום, אולם הדבק המקורי שמאחורי הבול חסר כך שהבול אינו תמים (ראה: בול תמים).

 
 
בול ללא דבק 
stamp without gumm 

בול דואר שהודפס במקור על נייר ללא שכבת דבק בצד האחורי. אדם שביקש להשתמש בבול שכזה נאלץ למרוח דבק כדי להצמידו למעטפה. בולים כאלו הונפקו במדינות שונות בעיקר בתקופות של מחסור בנייר מיוחד עם דבק. חשוב להבדיל בין בול שהודפס במקור בלי דבק לבין בול שהדבק נשטף ממנו לאחר מכירתו בבית הדואר.

 
 
בול למען הנוער 
 

בולים מיוחדים המונפקים במדינות שונות בעולם ונמכרים לציבור בתוספת תשלום מעבר לערך הנקוב וזאת במטרה לאסוף כספים לטובת אירגוני נוער ולקידום נושא בריאות ילדים. כדוגמה לבולים כאלו ניתן לציין את בולי "פרו יובנטוט" (= למען הנוער) המונפקים בשוויץ ואת בולי הבריאות המונפקים בניו זילנד.

 
 
בול מברק 
telegraph stamp,timbre telegraphe, Telegraphenmarke 

בול המיועד לביול אישור תשלום בעד מברק. הרבה מדינות הנפיקו בולים מיוחדים לשירות המברקה של הדואר. בישראל לא הונפקו בולי מברקה.

 
 
בול מטבע 
encased postage stamp, jeton, timbre-monnaie, Notgeldmarke 

בעת מחסור במתכות למטבעות, הוכנסו בולים בתוך פלסטיק כדי שישמשו כמטבע לסכומים קטנים. עלויות הייצור כוסו בדרך-כלל ע"י מכירת שטח פירסום בגב "המטבע"

 
 
בול מלחמה 
 

בולים שהונפקו בזמן מלחמה כאמצעי תעמולה המעודד את האוכלוסיה לתמוך במאמץ המלחמתי או כאמצעי לגיוס כספים ולגביית מיסים לכיסוי הוצאות המלחמה.

 
 
בול מן המניין 
Definitive Stamp  

בולים המונפקים בכמויות גדולות ולאורך זמן לצורך שימוש שוטף במכתבים המיועדים למשלוח בתוך המדינה. שכשאוזל המלאי של הבולים חוזרים ומדפיסים אותם שוב ושוב במשך שנים, ולפעמים עשרות שנים. בולים מן המניין הם בולים קטנים באופן יחסי, מעוצבים בפשטות ומודפסים בשיטות זולות. דוגמאות לסדרות מן המניין בישראל: דאר עברי, מטבעות מזלות , שבטים, בולי ברכות צמחי תבלין ומרפא ועוד.

 
 
בול מסירה 
carrier’s stamp, timbre a distribution,Zustellungsmarke 
 
 
בול מסירה מיוחדת 
express stamp, special delivery, t. express,Eilmarke 

בישראל משתמשים בתווית ’אקספרס’ אדומה ובולים רגילים אך במספר מדינות הודפסו בולים מיוחדים לשירות זה.

 
 
בול משומש 
 

בול שנעשה בו שימוש לצורך משלוח דואר וניתן לראות על פניו לפחות חלק מהחותמת באמצעותה בוטל.

 
 
בול נסיון 
essay, essai, Essay 

לפעמים מכין הדואר כמה חלופות עיצוב לבול ומחליט על בסיסם איזו גירסה להכניס למחזור.בולי הנסיון המפוסמים ביותר של ישראל הם בולי ’דואר עברי’ עם כיתוב ’יהודה’ או ’ארץ ישראל’.

 
 
בול סינדרלה 
Cinderella stamp, timbre "Cinderella", Phantasieprodulet 

כינוי כוללני לתוויות פירסומת, ’בולים ’ של מדינות לא קיימות, בולים לשימוש פרטי מקומי ועוד

 
 
בול עתונים 
newspaper stamp, timbre pour journaux, Zeitungsmarke 

בול דאר למשלוח עיתונים. תעריף משלוח עיתון (דברי דפוס) הוא נמוך מהתעריף הרגיל בכל המדינות ובמאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 נהגו להדביק את הבול על העתון המגולגל ולכן היה צורך בבולים גדולים מהרגיל. ישראל לא הנפיקה בולי עיתונים, אך הרבה מאד מדינות אחרות הנפיקו בולים מיוחדים לעיתונים וביניהם גם בולים ענקיים.

 
 
בול צדקה 
charity stamp, semipostal, timbre de bienfaisance, Wohltatigkeitsmarke 

בולים עם תוספת לערך הנקוב למטרות ציבור. בישראל הונפקו ב-1958 בולי "בטחון" עם תוספת לערך הנקוב. בולי הצדקה הידועים ביותר הם בולי "PRO JUVENTUTE" (למען הנוער) ובולי "PRO PATRIA" (למען המולדת) של שוויץ.

בתמונה: בול צדקה "למען המדינה" שהונפק על ידי שוויץ בשנת 1984. הבול נמכר בבתי הדואר תמורת סכום של פרנק שוויצרי אחד, 70 סנטים נועדו לתשלום עבור דברי דואר ו-30 סנטים הועברו כתרומה לקרן "למען המולדת".  

 
 
בול שולי 
marginal stamp, timbre avec marge, Randstuck 

בול שצמוד אליו חלק משולי הגליון. אספנים רבים מוכנים לשלם יותר על בול שולי כאשר מדובר בבול נדיר.

 
 
בול שירות 
official stamp, service stamp, timbre de service, Dienstmarke 

בול לשימוש משרדי הממשלה. בישראל הונפקה רק סדרה אחת מסוג זה.

 
 
בולאות 
philately, philatelie,Philatelie 

בלועזית: "פילטליה" מהמקור היווני המורכב משני מילים: פילוס= אהבה ו- טליה= שולם מס

 
 
בולאות דאר-אוויר 
aerophilately, aerophilatelie, Aerophilatelie 

ענף איסוף המתמקד במעטפות שהועברו במטוסים, כדורים פורחים, ספינות אויר(צפלין) וכד’. אירגון האוסף נעשה לפי נתיבים ובד"כ לפי סדר כרונולוגי.

 
 
בולאות מסורתית 
traditional philately, philatelie traditionelle, Traditionelle Philatelie 

ענף איסוף שבו העיקר הוא הבול על כל תשניותיו אך גם השימוש בו בפועל. הסידור הוא כרונולוגי בתוך המדינה שנבחרה.

 
 
בולאות נושאים 
thematic philately(Br), Topical(Am),philatelie thematique, Motivphilatelie, thematische Philatelie 

ענף האיסוף הבנוי מסביב לנושא נבחר חופשית ובו בולים, דברי בולים, חותמות וכל מגוון הפריטים הדאריים הקשורים בנושא הנבחר. הסידור הוא בהתאם ובסדר הסיפור המסופר ע"י האספן.

 
 
בולאי 
philatelist, philateliste, Philatelist 

אם אתה מעיין בערך זה- נראה שהנך בולאי ולא סתם אספן בולים.

 
 
ביטול עט 
pen-marked, obliteration en plume, Federzugentwertung 

בשנים הראשונות לאחר המצאת הבול- החותמת נועדה לתעד את תאריך המשלוח ואת מקום המשלוח וביטול תוקף הבול (למניעת שימוש חוזר בו) נעשה ע"י קווים בעט. רק מאוחר יותר איחדו את שתי הפעולות ע"י הטבעת החותמת על הבול.

 
 
גזיר 
cutout, decoupure, Briefstuck 

חלק שנגזר מהמעטפה השלמה ועליו מודבק הבול ומוטבעת החותמת. עד לשנים האחרונות אספני בולים רבים לא נהגו לאסוף מעטפות שלמות, אלא גזרו מתוכן רק את החלק שעניין אותם. כיום מקובל יותר לאסוף מעטפות שלמות וגזירת המעטפה מפחיתה מאוד מערכו של הפריט.

 
 
גזיר הדפס 
cutout (imprinted stamp), decoupure d’entiere postaux, Ganzsachenausschnitt 

חלק גזור מגלויה, הכולל את הבול המודפס על הגלויה

 
 
גילוף מחודש 
reply card, carte-reponse, Antwotposkarte 

כאשר גלופת דפוס נשחקת בתוצאה מהדפסת כמויות גדולות של גליונות בולים, מכינים גלופה מתוקנת כדי לחזור ולהדפיס כמויות נוספות באיכות טובה. הבדלים קטנים בקווים חרוטים מאפשרים זהוי תשניות אלה

 
 
גיליון דואר 
post-offuce sheet, feuilee de guichet postal, Schalterbogen 

הגליון השלם הנמצא למכירה בדואר. גליון הדפוס גדול יותר ובתום תהליכי ההדפסה, הניקבוב והספרור גוזרים את גליון הדפוס השלם לכמה גליונות דואר

 
 
גיליון חריג 
Special Postal Sheet 

גיליון בולים המורכב ממספר בולים בני אותה סדרה, בהרכב מיוחד על-פני הגיליון.

 
 
גיליונית זיכרון 
souvenir (Miniature) sheet,bloc commemoratif, Gedenkblock 

גיליונית הזיכרון היא פריט בולאי, שמונפק מדי פעם לציון אירועים מיוחדים כמו תערוכות בולים, בגליונית בול או מספר בולים הקשורים לאירוע, בתוך רקע כולל המשלים רעיון שלם. למונח "גליונית" אותה משמעות.

 
 
גיליונית מזכרת 
souvenir (miniature) sheet, bloc, Kleibogen 

בול או יותר המודפסים ביחד ומסביב שוליים הכוללים ציורים ו/או טקסט.השירות הבולאי מכנה פריט דאר זה "גליונית מזכרת". האקמיה ללשון העברית בשיתוף עם וועדה מקצועית של התאחדות בולאי ישראל החליטה על המונח "גליונית זכרון" ב- 1991.

 
 
גלויה 
postcard,carte postale, Postkarte 
 
 
גלויה מצוירת 
picture postcard, card postale illustree, Bildpsotkarte, Ansichtkarte 

גלוית דואר עם תוספת איור/צילום בצד הקדמי או האחורי. אם היא כוללת גם בול מודפס- היא גלויה מצוירת דוארית

 
 
גלוית מרב 
,Maximum Card, carte maximum, Maximumkarte 

פריט בולאי ובו 3 מרכיבים - גלויה מצוירת, בול וחותמת התואמים זה את זה. ההתאמה היא של הנושא(בגלויה ,בבול ובציור שבחותמת- אם יש בחותמת גם ציור);של המועד (תאריך החותמת קשור בנושא) ושל מקום(היישוב בחותמת קשור לנושא). המונח "מרב" בא להצביע על השאיפה למקסם את ההתאמה כמובהר לעיל, שלא תמיד ניתנת למימוש מלא. הגלויה חייבת להמצא במכירה מסחרית כמה שיותר זמן לפני הופעת הבול ואם מכינים אותה לקראת ההופעה חייבת להציג מסמך שהיה קיים לפני הבול.

 
 
גלוית תשובה 
reply card,carte-reponse, Antwortposkarte 

גלויה המורכבת משני חלקים נתלשים: חלק המיועד לנמען וחלק שני מוחזר לשולח לאחר מילויו.

 
 
גלופה 
plate,planche, Platte 

ממנה מדפיסים את הבולים. יכולה להיות שטוחה או קמורה

 
 
גלופת יסוד 
key plate, cliche de bas, Hauptplatte 

גלופה ממנה עשוים להדפיס בולים שונים (עריך שונה, תוספת מסגרת.קישוט וכדומה)

 
 
גלופת עריך 
duty plate,cliche de nom t valeur, Nebenplatte 

גלופה להדפסת תוספת לציור הבסיס (שם מדינה או עריך).בבריטניה, למשל, הודפסו סדרות מן המנין עבור מספר מושבות באמצעות גלופת יסוד יחידה בתוספת הדפסה מגלופת עריך נפרדת עם שם כל מושבה.

 
 
גליל בולים 
stamp coil, rouleau de timbres,Markenrolle 

הדפסת בולים בפסים בני מאות בולים נועדה להקל על שימוש כמותי בבולים. את פס הבולים הארוך והמגולגל מכניסים למתקן מיוחד או אורזים בקופסא עם פתח על מנת להקל על השימוש בבולים. ראה גם "בול גליל"

 
 
גלף 
engraver,graveur, Stecher 

אמן המתמחה בגילוף בפלדה או נחושת. הוא מעתיק ציור של צייר אמן אחר באמצעת קווים או נקודות הנחרטות במתכת בעומק ובעובי משתנים. כל גלף יעתיק הציור המקורי תוך מתן פירוש אישי.

 
 
דברי בולים 
stationery(postal), entiers postaux,Ganzsachen 

שם כולל לגלויות דאר, איגרות אוויר, איגרות בפנים הארץ, עטיפות עיתונים עם בולים מודפסים ועוד. בקרב האספנים הישראלים הוותיקים מקובל יותר המינוח "כליל" שהוא תרגום מילולי של המונח הגרמני "GANZSACHEN"

 
 
דואר בכספת צפה 
 

שירות מיוחד שהציע הדואר ההולנדי החל משנת 1921. מכתבים שנשלחו באוניות הוכנסו לכספות מיוחדות המסוגלות לצוף במקרה של טביעת האוניה ובכך למנוע את אובדן דברי הדואר. בולים מיוחדים הונפקו בהולנד כדי לשלם עבור השירות הזה.

בתמונה: בול מיוחד שהונפק בהולנד בשנת 1921, חלק מסדרה של בולים שנועדו במיוחד לתשלום עבור הובלת מכתבים בשירות הכספת הצפה.

 
 
דואר הניצחון 
V-Mail 

שירות דואר מיוחד שהופעל על ידי הדואר האמריקאי בזמן מלחמת העולם השניה. השירות נועד להעביר מכתבים אל החיילים האמריקאים ששרתו מעבר לים. המכתבים שנרשמו על גבי טופס מיוחד, צולמו במיקרופיש על מנת לחסוך בעלות הגבוהה של העברת מטענים בזמן מלחמה. כשהגיע המיקרופילם ליעדו, הוגדל הצילום ונשלח לנמען במעטפה מיוחדת. השירות הופעל בחודש ינואר 1942 ופעל עד חודש אוקטובר 1945.

 
 
דואר ים ויבשה 
surface mail, depeche-surface,gewohonliche Post 
 
 
דואר מקומי, דואר עירוני 
local post, poste locale, Stadtpost, Lokalpost 

שירות דואר מאורגן להעברת פריטי דואר בתוך העיר או באיזור מצומצם.

 
 
דואר פנימטי (פניאומטי) 
pneumatic post, poste pneumatique, Rohrpost 

מכתבים מוכנסים לגלילים ומועברים בצנורות בין תחנות שונות באמצעות לחץ אוויר דחוס . שיטת העברת דואר המקובלת עד היום בוואתיקן. בעבר איטליה הנפיקה בולים מיוחדים לשירות כזה שפעל ברומא.

 
 
דואר קופסת הפח 
 

דואר שהובל בים בתוך קופסת פח צפה. שירות כזה הופעל בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים באי הקטן ניופאו שבאוקיינוס השקט. המכתבים שנשלחו מהאי הוכנסו לקופסת פח אטומה ושחיין מיוחד הוביל את הקופסה שצפה במי הים אל מעבר לשונית האלמוגים לעבר ספינת הקיטור שפקדה את האי פעם בחודש. השירות הופסק לאחר שכריש תקף את השחיין.

 
 
דואר שדה 
field post, poste de campagne, Feldpost 

דאר צבאי במלחמות או מערכות, לרב ללא שימוש בבולים. חותמות היחידות הצבאיות השונות וחותמות הצנזורה הצבאית הן העיקר בשטח איסוף מעטפות זה.

 
 
דואר שמור 
poste restante, poste restante, postlagernd 

כאשר מציינים בכתובת הנמען "POST RESTANTE" סניף הדאר חייב לשמור את המכתב אצלו שבועיים ולמסרו לנמען כאשר ייכנס לסניף ויבקשו. אחרי שבועיים ואם המכתב לא נדרש- הוא נשלח בחזרה לשולח. במאה ה-19 היה שירות זה מבוקש בעיקר ע"י תיירים שבדרך זאת יכלו לקבל מכתבים מהבית גם כאשר לא יכלו למסור מראש באיזה כתובת ישהו בתחנות השונות בנסיעתם. יותר מאוחר הפך שירות זה למקובל בין אספני בולים שהיו נוהגים לשלוח מכתבים למקומות נידחים רק כדי לקבל בחזרה את מכתביהם עם חותמת מענינת.

 
 
דחוף, מסירה מיוחדת 
express service, special delivery, Eilboten 

דאר אקספרס בלשון היום-יומית. אין זה דאר שליחים, במובן שהוא מועבר מהשולח לנמען ישירות. הדאר מתחייב להעביר המכתב תוך שעות בודדות לבית המיון, משם מועבר הדאר בדרך הרגילה לסניף הדארשקרוב של הנמען ומשם תוך שעות ספורות במסירה מיוחדת לביתו של הנמען.

 
 
דף מזכרת 
Souvenir Leaf 

דף מזכרת מונפק ע"י השירות הבולאי לציון אירוע ממלכתי או ציבורי. על דף המזכרת מודבק בול שנמצא במחזור מוחתם בחותמת אירוע. על הדף ישנו שיחזור בולים הקשורים לנושא או לאירוע. בנוסף לדפי המזכרת, המונפקים ביוזמת השירות הבולאי, מיוצרים ע"י השירות הבולאי גם דפי מזכרת ביוזמה פרטית .הגורמים המזמינים דפים אלה נוהגים לרב להציע חלק מהדפים גם למכירה לציבור הרחב.

 
 
דקור 
rouletted, perce, durchstochen 

במקום ניקבובים נעשים חתכים בגליון הדאר( דומה לשיטת הפרדת חתיכות הפיצה). חלק מבולי דואר עברי הונפקו גם דקורים. כך גם גליונית הזכרון "תבול"

 
 
הדפס רכב 
overprint, surcharge, Aufdruck 

הדפסה חוזרת על גליון בולים שהודפס מקודם. מבוצע כאשר אין זמן להכין הדפסה חדשה לגמרי, כמו בעת החלפת מטבע וצורך מיידי בבולים במטבע החדש בסניפי הדאר.בעולם ידועים מקרים של ביצוע הדפסי רכב כאשר משתנה השם הרשמי של המדינה, בעת מלחמה- לשימוש בשטחים כבושים, לפעמים ע"מ לתקן טעות בבול המקורי, תוספת תשלום למימון סיוע חירום בעת אסון לאומי ועוד.

 
 
הוצאה מן המניין 
Definitive Issue, Usuals 

בול או סדרה לשימוש שוטף. הבול מודפס מחדש בכל פעם שהמלאי לצורכי דואר אוזל. לרוב - הבולים מן המניין קטנים ומודפסים בפחות צבעים.

 
 
הוצאת זיכרון 
 

בניגוד לבוליים מן המנין- בולי הזכרון מודפסים פעם אחת בלבד. הם באים לחגוג או להנציח אירוע, אדם או נושא. בהנפקות זיכרון מושם דגש מיוחד על עיצוב והדפסה איכותיים.

 
 
זיוף 
fake 

"בול" מס’ 1 של אפגניסטן, אחרי שנכלל בכמה קטלוגים עולמיים, הסתבר שלא היה ולא נברא, אלא זייפו משהוא שהתקבל על הדעת כ"בול" נדיר ונמכר לאספנים.

 
 
זמסטבו 
 

מילה בשפה הרוסית שמשמעותה "כפרי". המונח מתייחס לשורה ארוכה של שירותי דואר שפעלו ברוסיה בתקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה. באותה תקופה העביר הדואר של המדינה את המכתבים רק בין בתי הדואר שבערים הגדולות ושירותי הדואר הכפרי סיפקו שירות משלים והעבירו את הדואר מהערים הגדולות לאיזורים הכפריים שסביבן. רבים משירותי הדואר הכפרי הנפיקו בולים מיוחדים.

 
 
חותמת אירוע 
pictorial or special cancellation 

חותמת מיוחדת המונפקת לאירוע ספציפי, בסניף דאר מסוים בלבד. בד"כ ללא תאריכון מתחלף- כלומר בתוקף רק ליום אחד, בתאריך המצוין בחותמת. כאן לדוגמא חותמת "ברכה לתערוכת הבולים הפניה 2001".

 
 
חותמת בהזמנה 
C.T.O. cancelled to order 

חותמת המוטבעת ע"י הדאר עפ"י בקשה - ללא קשר לשימוש בבול למשלוח דאר. מדינות מזרח אירופאיות, אסיה ואפריקה רבות נהגו או נוהגות להדפיס בבית הדפוס גם את החותמת ואף קורה שמדפיסים מהדורות נוספות מבולים מסוימים על נייר ללא דבק, כדי לחסוך בהוצאות. בולי C.T.O. כאלה נמכרים בחבילות של 50, 100 וכך הלאה של בולים שונים לילדים, במחירי היצף- כדי להשיג הכנסה במטבע זר. גם השירות הבולאי שלנו מוכן למכור בולים חתומים מראש, אך רק במחיר הזהה למחיר הבול הלא חתום- ולכן אין אלה נחשבים לבולי CTO

 
 
חותמת ביול (במכונה) 
frankotype, meter postmark 

חותמת המוטבעת ע"י מכונת ביול שהיא מחליפה למעשה גם את הבול וגם את החותמת. לרב יש גם טקסט ו/או ציור המפרסם את המוסד בעל מכונת הביול. חותמות מכונות ביול יש לאסוף על מעטפות שלמות או גזורות עם שוליים של לפחות סנטימר מסביב.

 
 
חותמת ביטול 
cancellation, obliteration, Abstempelung 
 
 
חותמת נלווית (חותמת קישוט) 
cachet, Zusatzstempel 

חותמת בצד המעטפה שאיננה באה לבטל את תוקף הבול ולרב אין לה תפקיד דארי כלשהוא. לרב משמשת כפירסומת של אירוע בולאי או אחר. מעטפות כאלה מותרות לתצוגה באוספים תחרותיים רק בתנאים מגבילים מאד וכחריג. אצלינו הפעיל השירות הבולאי חותמת צד כזאת בכמה תערוכות בולים בחו"ל או בשבוע הספר העברי- ללא ציון יישוב או תאריך. החותמת נקראת גם חותמת קישוט.

 
 
חותמת תעמולה 
slogan cancellation, Werbestempel 

כמו חותמת אירוע, אך מופעלת יותר מיום אחד וכוללת ציור או טקסט רחב

 
 
ירושלים (בול) 
Jerusalem provisional stamps 

סדרת בולי מעבר שהיו בשימוש בירושלים ממרץ 1948 עד יולי 1948. בתום המצור על ירושלים הוכנסו לשימוש גם שם בולי "דאר עברי".

 
 
כיס מגן 
protective mount, pochette, Klemmtasche 

צד אחורי שחור, צד קדמי שקוף. בא בפסים בגבהים שונים וחותכים במידת כל בול ובולץ את הבולים מניחים בין שני הצדדים. לא את הבול- אלא את כיס המגן הכולל אותו מדביקים לדף האלבום. קיימים גם כיסים שקופים בשני הצדדים. ידוע בכינוי "הוויד" ע"ש בית החרושת הראשון שהכין מגינים כאלה לבולאים.(HAWIDD)

 
 
כליל 
entire, entier, Ganzbrief 

בניגוד לגזיר, דבר דאר שלם. ראה גם הסבר למונח " דברי בולים"

 
 
כתמי לחות (="חלודה") 
tropical stains, stains 

פטריה המתפתחת בצד הדבק ומתפשטת גם לנייר והורסת לבסוף את הבול לגמרי. חום ולחות האופיניים למישור החוף של ישראל מזרזים את התפתחות הכתמים מהירה במיוחד.הצבע האופיני לכתמי הלחות הוביל למינוח העממי "חלודה".

 
 
לא חתום, לא משומש 
not postmarked, nonoblitere, ungestempelt 

בול לא חתום יכול להיות עם דבק מקורי, עם דבק אך עם סימני מדבק או ללא דבק (שנשטף). ערכו המסחרי של הבול גבוה בדרך כלל יותר במצב לא חתום, עם דבק מקורי ללא סימני הדבקה.

 
 
לא מנוקבב 
imperforated, non-dantele, ungezahnt, geschnitten 

ללא "שיניים", הופרד מהגליון באמצעות מספריים או חיתוך אחר. הבול הראשון בעולם הונפק בלתי מנוקבב ב- 1840 והניקבוב להפרדת בולים מהגליון נכנס לשימוש נרחב רק 30 שנה מאוחר יותר.

 
 
מדבק 
 

פיסת נייר שקוף עם דבק בצד אחד, בדרך כלל מקופל לשני חלקים לא שווים. החלק הקצר מודבק לאחורי הבול ולחלק העליון ואילו החלק הארוך מודבק לדף האלבום. בשיטה זאת ניתן בקלות להרים הבול כדי לבחון את הצד האחורי. מדבקים מאיכות טובה יורדים בקלות במים.

 
 
מוחתם, מבוטל 
cancelled, oblitere, gestempelt 

בול שנעשה בו שימוש לצורך דואר. הוא הוחתם ובזה בוטל תוקפו לשימוש נוסף של מכתבים

 
 
מוצג, תצוגה 
exhibit 

חלק האוסף המוצג בתערוכה ע"ג לוחות תצוגה

 
 
מוקדמים 
forerunners, precurseurs, Vorlaufer 

בולים או פרטי דאר אחרים המבשרים או מקדימים תקופה בולאית חדשה.כך למשל לבולי EEF אפשר לקרוא מוקדמים של בולי המנדט הבריטי בארץ ישראל.

 
 
מחורר 
perfinned, perfore, gelocht 

המינוח האנגלי לבולים מחוררים הוא perfins - חיבור של שתי המילים perforated initials . כלומר ראשי תיבות מחוררים. והכוונה לראשי תיבות של חברות מסחריות או משרדי ממשלה שנוקבבו על הבולים כאמצעי ביטחון נגד שימוש פרטי בבולם אלה. חירור הבולים החל בשנת 1868 באנגליה ומאוחר יותר התפשט בכל העולם . בתחילה כאמור החירור היה בצורת ראשי תיבות (ועדין כך בבריטניה) וכיום מוצאים מגוון רחב של עיצובים מחוררים. בבול העליון של התמונה נראים בבירור ראשי התיבות של החברה על פני הבול. בשני הבולים האחרים נראה צדו האחורי של הבול כאשר הבול השמאלי מייצג כנראה חברה ליצור קפה או מכונות קפה, והבול הימני קשור לחברה שנושא המוגבלות מאפיין אותה הדואר מתיר חירור בולים אלה תקפים לביול כל עוד אינם חתומים.בישראל לא היה שימוש בחירור אלא בתקופת המנדט הבריטי( ע"י בנק אנגלו-פלסטינה).

 
 
מיסף 
surtax, surtaxe, Zuschlag 

תוספת מחיר מעל לערך הנקוב הרגיל של הבול

 
 
מכונת פינום 
facing machine 

"פינום" מלשון "פנים". מכונה מיוחדת הנמצאת בבתי המיון הגדולים ולתוכה מכניסים את תוכן שקי הדואר המכילים את המכתבים שנאספו מתיבות הדואר שברחובות. תפקידה של המכונה הוא לסובב את המכתבים כך שכולם יתישרו כשהבול בפינה הימנית העליונה, והכתובת של הנמען תהייה ניתנת לצילום במצלמות וידיאו. פקידי הדואר קוראים את מספרי המיקוד מהמסכים ומקלידים אותם למכונה אשר מעבירה את המכתב לשק הדאר היוצא המתאים למיקוד.

 
 
מכירה פומבית 
auction, vent aux enchere, Auktion 
 
 
מכתב סתם 
commercial or business letter 

מכתב שלא נשלח למטרות אספנות, בניגוד למכתב פילטלי.

 
 
מלקט 
tweezers or tongs, pincette, Pinzette 

מינוח עברי נכון לפינצטה - אחד העזרים המשמשים את הבולאי ובעזרתו אוחזים את הבול. נגיעה באצבעות עלולה להשאיר על דבק הבול הלא משומש שאריות שומן המסיעים להתפתחות כתמים. חשוב להקפיד שקצות המלקט הבולאי יהיו חלקים ולא משוננים כמו במלקט המשמש למריטת שערות.

 
 
מנוקבב 
perforated, dentele, gezahnt 

בול עם "שיניים"

 
 
מספר גלופה 
plate number 

מספר הגלופה ממנה מדפיסים את גליונות בולי הדאר. בישראל מספר הגלופה מודפס בדרך כלל בשולי הגליון בשורה ב’.

 
 
מעטפת הדפס 
prestamped (imprinte) envelope, entier postale 

מעטפה שהונפקה על ידי הדואר עם בול מודפס מראש. לעיתים מודפסים על המעטפה, בנוסף לבול, גם איור או תמונה.  

בתמונה: מעטפת הדפס מקושטת שהונפקה על ידי דואר ישראל ב-4 במאי 1949, לרגל יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל.

 
 
מעטפת טרופת 
wreck cover, Katastrophenbrief 

מעטפה שניצלה וחולצה מתוך שברי אוניה, רכבת או מטוס שהיו מעורבים בתאונה. אספנים המתמחים באיסוף מעטפות כאלו משתדלים לחקור את נסיבות התאונה ולאסוף כל פריט מידע לגבי כלי הרכב, נתיבי הנסיעה וגורל הנוסעים. כאשר המעטפה ניזוקה בתאונה מאש או ממי ים מקובל שהדואר מחתים את המעטפה בחותמת מיוחדת או מצרף למעטפה הודעה המציינת את נסיבות התאונה. ראה גם מעטפת תאונת-אוויר

 
 
מעטפת יום ראשון 
first day cover - FDC 

מעטפה שעליה מודבק בול (או סדרת בולים) שהוחתם ביום הנפקת הבול. השירות הבולאי הישראלי מכין מעטפות מעוטרות המצוירות בדרך כלל ע"י האומן שצייר את הבול.
איור המעטפה אינו הכרחי, וגם מעטפה מסחרית רגילה ועליה הבול עם חותמת מתאריך יום ההופעה היא מעטפת יום ראשון.

 
 
מעטפת תאונת-אוויר 
crash cover, Flugabsturzbrief 

מעטפה שניצלה מתאונה אווירית.

 
 
מרכז הפוך 
inverted center 

כינוי לטעות במהלך ההדפסה, בדרך כלל של בולים בשני צבעים, אשר הודפסו בשני מהלכים, כל צבע בנפרד.אחרי הדפסת המסגרת בצבע אחד, הוכנס הגליון בטעות בצורה הפוכה למכונת הדפוס וכך התמונה המרכזית הודפסה הפוך לעומת המקור.

 
 
משומש 
used, use, gebraucht 

בול שנעשה בו שימוש לצורך העברת דואר והוחתם בחותמת או בוטל בדרך אחרת דוגמת סימון בעט.

 
 
מתוקן 
repaired, repare, ausgebessert 

בול או פריט בולאי שהוסתרו בו פגמים ע"י הוספת דבק, הסתרת "חלון" בניירת הוספת שן חסרה וכד’.

 
 
נהריה (בול) 
NAHARYA provisional stamps 

סדרת בולים זמניים שהיו בשימוש בנהריה בתקופת המעבר, עד להכנסם לשימוש של בולי "דאר עברי".

 
 
נקבוב 
perforation, dentelure, Zahnung 
 
 
נקבוב מסרק 
comb perforation 

סרגל הפינים המבצעים את הניקבוב הוא בצורת מסרק.מכה אחר מכה, תוך דילוג הסרגל משורה לשורה, יוצרים גליון מנוקבב לאורך ולרוחב.בפינות הבולים השן מדויקת.

 
 
נקבוב קו 
line perforation 

סרגלים ישרים מבצעים את הניקבוב לחוד לאורך ולרוחב. השן הפינתית של הבולים חצויה לא פעם, כי לא תמיד יכולה להיות חפיפה מדויקת בין החור הנוצר בעת הניקבוב לאורך וזה שלרוחב

 
 
סדרה 
set, series, serie, Satz 
 
 
סימן מים 
watermark, filigrane, Wasswezeichen 

תצורה המופיעה במבנה נייר הבול כשמביטים בו מצד הגב וכאשר הצד הקמי מופנה לאור חזק. השימוש בנייר מסוג זה בא למנוע זיופים ומוכר יותר בשטרות הכסף. חלק מבולי ישראל הודפסו על נייר עם סימן מיים בצורת צבי הדאר. ב- 30 השנים האחרונות השירות הבולאי הישראלי איננו משתמש בנייר עם סימן מיים.

 
 
סינדרלה 
, Phantasieprodulet Cinderella stamp 

נראה כמו בול דאר אך איננו דוארי. הנפקה פרטית לתעמולה, לפעמים לפרסומת מסחרית ובמקרים רבים במטרה להטעות אספני בולים לא מנוסים.

 
 
ספח 
selvage, bord de feuille, Bogenrand 
 
 
ערך נקוב, עריך 
face or nominal value 

הערך המצוין על הבול ותמורתו נותן הדאר שירות באותו הערך.

 
 
פילאטליה 
 

בעברית: בולאות. המינוח בלועזית מקורו בשפה היוונית העתיקה והוא מורכב משתי מילים: "פיל"=אוהב, "אטלוס"=פטור ממס. מאחר ובול הדואר מהווה הוכחה שדמי המשלוח שולמו והמכתב פטור מתשלום נוסף, הרי זה האוהב בולים אוהב את הפריטים הפוטרים ממס.

 
 
פלמרס 
palmares, award ceremony 

טקס חלוקת פרסים (בתום תערוכת בולים, למשל)

 
 
פני בלק (הפני השחור) 
 

הבול הראשון בעולם. הונפק על ידי בריטניה בשנת 1840. הבול הודפס בצבע שחור וערכו הנקוב היה פני אחד.

 
 
פס ביניים 
gutter, pont, Zwischensteg 

לפעמים נוהגים להדפיס גליונות בולים עם פס מפריד באמצע, כדי להקל על הכנת קונטרסי בולים הכוללים חצאי גליונות. לפעמים פס הביניים נועד להקלה על ספירת מלאי, כקישוט או למטרות שווק בולאי. פס הביניים יכול להיות ריק, עם סימוני דפוס טכניים או עם ציורים.

 
 
פס זרחורי 
phosphor band, tag, bande phosphorique, Phosphorstreifen 

פס מודפס על הבול באמצעות צבע שקוף לאור הנראה אך הכולל זרחן המחזיר אור בצבעים שונים כשמאירים אותו במנורת גלים בתחום העל-סגול.הפס הזחורי נדרש למכונת הפינום.

 
 
פסולת דפוס 
, Makulaturprinter’s waste,maculature 

בכל תהליך הדפסה נוצרים גם עותקים לא תקינים בעיקר בתחילת ההדפסה, כאשר הצבע עדיין אינו מותאם, או בעת תקלות שונות במהלך ההדפסה. פסולת זאת, במקרה של הדפסת בולים או כסף, חייבים להיות מבוערים ולא להגיע לשוק האספנים.שגיאות דפוס אשר הופצו בטעות לסניפי הדאר ושם נמכרו לקהל כי לא שמו לב לטעות -הם פריטים מבוקשים מאד ע"י אספני בולים. פסולת הדפוס, אם מגיעה לשוק, הרי היא חומר גנוב- בדרך כלל.

 
 
פתח תקוה (בול) 
Petah Tiqwa - local stamp 

ועד מושבת פתח תקווה גבתה באמצעותו דמי הובלת המכתב עד לבית הדאר ביפו, משם המשיך המכתב, באמצעות הדואר האוסטרי, ללא תשלום נוסף למושבות יהודיות אחרות בארץ ישראל, או בתוספת דמי דאר מתאימים, לחו"ל. היה בשימוש בפועל זמן קצר, עד שהטורקים אסרו על המשך השימוש בו.

 
 
צורות חופשיות 
free shaped stamps 

בולים אינם חייבים להיות בצורה מרובעת. אכן ישנם בצורת מפת אי, חפצים שונים, חיות, ועוד.

 
 
צמד (שונים) 
se-tenant, zusammenhangend 

בולים שונים - שניים או יותר, צמודים. יש אף גליונות שלמים של בולים שונים היוצרים תמונה שלמה.

 
 
צמד הפוכים 
tete-beche, Kehrdruck 

צמד בולים המודפסים במצב הפוך האחד מול השני. בדרך כלל הבולים זהים, ומקורם בהדפסת גליונות מיוחדים לצורך הכנת קונטרסי בולים.

 
 
צמודה 
block, bloc, Block 

קבוצה של ארבעה או יותר בולים המחוברים זה לזה כך שנוצר מרובע בן שני בולים לפחות לאורך ושניים לפחות לרוחב.

 
 
צמודת גלופה 
plate block, bloc de planche, Plattenblock 

הפינה הימנית העליונה של 4 בולים בגליון הדואר (במקרה בולי ישראל). בשוליים מודפסים : מספר הגלופה,מספר סידורי של הגליוןת תאריך ההדפסהת סמל רשות הדאר. הדפסות חוזרות של אותו הבול נושאות מספרי גלופה זהים למקור אך התאריך שונה ולפעמים גם צורת הספרות ומיקומן

 
 
צמודת שובל 
tab block, tab-bloc, Tabblock 

צמודת ארבע ושני שבלים

 
 
צפת (בול) 
 
 
 
קהוי, עמום 
mat (matt), mat, matt 
 
 
קונטרס בולים 
booklet of stamps, carnet de timbres, Markenheftchen 
 
 
קישוט 
cachet, cachet, Verzierung 

חותמת בצד פרטית או רשמית, ללא תפקיד דוארי. לרב היא מוטבעת או מודפסת לצורכי קישוט המעטפה.

 
 
קמט 
crease, pli, Bug 
 
 
קרן דואר 
posthorn, cor de poste, Posthorn 
 
 
ראשון לציון (בול) 
Rishon Lezion local stamps 

סדרת בולים זמניים שהיו בשימוש בראשון לציון בתקופת המעבר, עד להכנסתם לשימוש של בולי "דאר עברי".

 
 
רשום 
registered, charge/ recommande, eingeschrieben 
 
 
רשימת נחוצים 
want list, manco liste, Fehlliste 
 
 
רשמי 
official, officiel, amtlich 
 
 
רשמי למחצה 
semi-official, semi-officiel, halbamtlich 
 
 
שגיאת ניקבוב 
 

תקלה במהלך ביצוע ניקבוב גליונות הדפוס עלולה להביא לתוצאות כמו זאת המודגמת ( ראה בןל רגיל 50 אג’ "עופות מן המקרא" 1987

 
 
שגיאת עיצוב 
 

הצייר/ המעצב טעו בהכנת הציור ששימש להדפסת הבול, לא שמו לב לכך, וכך בוצעה ההדפסה והבולים הופצו. בבול איטלקי זה האדום ברמזור נמצא למטה, במקום למעלה

 
 
שגיאת תכן 
design error, erreur de dessin, Entwurffehler 

המונח של האקדמיה ללשון העברית לשגיאת עיצוב

 
 
שובל 
tab, Anhangsel 

חלק נוסף צמוד לבול המבאר את ציור הבול. רק בישראל מדפיסים באופן שיטתי שבלים לכל הבולים. לפעמים נמצא שבלים גם בבולי מדינות אחרות.

 
 
שובר 
coupon, coupon, Kupon 
 
 
שובר תשובה בין-לאומי 
international reply coupon (I.R.C.), coupon reponse international, internationaler Antwortschein 
 
 
שולי הגליון 
sheet margin, marge de feuille, Bogenrand 

בשולי גליון הבולים מודפסים בדרך כלל מספר הלוח, סמל הדואר, תאריך ההדפסה ומיספור שוטף. בבולי חו"ל פוגשים גם תווי בקורת, קווי בקורת לצבעים, מספרי הוראות שונות, שם סדרת הבולים לה משתייך הבול;בשנים האחרונות מקובל יותר ויותר לקשט את השוליים ואף להרחיב השוליים מאד כדי לאפשר הוספת תמונה/בנין/פרט נוף וככל שעולה על דעת גורמי השווק של השירותים הבולאים. הם מבקשים למכור לאספנים במקום בולים בודדים -בולים בכפולות.נושא המופיע בשולי גליון הבולים, אף אם בבול עצמו איננו- מותר לתצוגה תחרותית במוצג תחרותי המטפל באותו הנושא.

 
 
שורה 
strip, bande, Streifen 

שלושה בולים או יותר המחוברים זה בצד זה, במאונך או במאוזן.

 
 
שחוק, בלוי 
worn, use, abgenutzt 

הכוונה לבול שהודפס מלוח שחוק. לאחר הדפסה בכמויות גדולות מאד- הלוח נשחק ותוצאת ההדפסה פחות חדה. במצב זה נוהג הדפוס להכין לוח הדפסה חדש לגמרי או לתקן החריטה של הלוח (בדפוס שקע)

 
 
שיבוץ מחודש 
re-entry, re-entry, Teildoppeldruck 

מונח המקובל בשיטת דפוס השקע כאשר חלק מהבול מודפס פעמיים. הדבר יכול לקרות כאשר בעת תיקון הגלופה לא נמחק החלק בשלמות ומבחינים גם בעקבות חלק הגלופה הישן ביחד עם תוצאת ההדפסה של אותו החלק שנחרט מחדש.בדרך כלל התיקון מתבצע ע"י הוצאת גלופת בול אחד , תיקונו ושיבוצו מחדש בתוך המסגרת השלמה של, למשל, 240 גלופות בלוח הדפוס השלם של הפני השחור. כאשר מונח זה מתיחס לשיטת הדפסת אבן- נכון יותר להשתמש במונח "העברה כפולה"

 
 
שינוי 
alteration, changement, Anderung 

לאחר ההדפסה- להבדיל מתשנית, בד"כ במכוון. אם הכוונה היא להטעות אספנים זה זיוף.

 
 
שינוי צבע 
changeling, denaturation de couleure, Farbanderung 

להבדיל מתשנית צבע שיכולה להיות קבועה בהדפסה חוזרת של בול קודם- או אפילו במהלך אותה ההדפסה- שינוי צבע קורה לאחר ההדפסה כתוצאה ממגע עם חומר כימי או חשיפה לאור חזק.

 
 
שכוב (סימן מים שכוב) 
sideways, couche, liegend 

סימן מיים מצוי בחלק מבולי ישראל בשמונה מצבים אפשריים: רגיל (כמודגם כאן),שכוב לימין או לשמאל, הפוך ואותם 4 מצבים בתמונת ראי.

 
 
שכיח 
common, commun, gewohnlich 

כגון בול מן המנין בערך נקוב המתאים למכתב רגיל בארץ שהיה בשימוש נרחב בתקופה משמעותית.ככל שהאספן מתקדם יותר תהיה לו נטיה לכנות יותר בולים כשכיחים. אף לא אספן אחד יכנה את בול דואר עברי 1000 מיל כבול שכיח, למרות שהודפס בעשרות אלפים.

 
 
שק דואר 
mail bag, sac postal, Postbeutel 

לתוכו מרוקנים המכתבים הנאספים מתיבות הדואר ברחות או מהמיכלים בסניפי הדואר. בנהלי עבודה במנהלות דואר במדינות שונות יש כללים לקשירת תגים מטיפוסים שונים לשקי הדואר, לצורך מעקבים, שליטה, הכוונה(נתיב) וכדומה. תגי שקי דואר מסוימים הם פריט איסוף מבוקש לפעמים בקרב אספני תולדות הדואר.

 
 
שרות (בשירות פעיל) 
on active service, en service actife, im aktiven Dienst 

כך מציינים בכתב יד, בהדפסה או בחותמת ששולח המכתב הוא חייל ופטור מתשלום דמי דואר.

 
 
תא דואר (ת"ד) 
post office box (P.O.B.), boite postale, Postfach 

אנו משחילים את המכתב לתיבת הדואר; מכונית הדואר אוספת המכתבים לבית המיון:הדוור מביא אותו לתיבת המכתבים של הנמען או לתא הדואר של הנמען -אם שכר תא כזה בסניף הדואר שלו.

 
 
תו מדריך 
guide mark, guide marquer, Fuhrungsstrich, Fuhrungspunkt 

קווים עדינים או נקודות מסומנות על גלופת הדפוס כסיוע לחרט או לדפס בשלב הכנת הגלופה הסופית לדפוס. כרגיל התווים המדריכים צריכים להיות מוסרים אך קורה ועדיין מבחינים בהם בבול או בשוליו

 
 
תווית 
 

לא כל הנראה כבול- הוא בול דאר. "הבולים" שעל תעודות תלמידי בית ספר הוא תווית קרן קיימת וכך גם מדבקות פירסומיות שונות אינן בולי דואר אלא תוויות

 
 
תווית ביול 
postage label, franking label, vignette L.S.A., Automatenfreimarke (ATM) 

התווית המופקת ע"י מכונה שמשחילים בה מטבעות ומנפיקה תוויות בערך נקוב לפי דרישה (לכל סוג מכונה מגבלות משלה לגבי אפשרויות בחירת עריכים). תוויות אלה משמשים כבול לכל דבר. בקרב האספנים מקובלים כינוים לפי שמות יצרני המכונות (האוטומטים) השונים. בישראל: קלוסנדורף, פראמה, סימא וכך הלאה.

בתמונה: תווית ביול מסוג קלוסנדורף שהוכנסה לשימוש בישראל בשנת 1990. 

 
 
תולדות הדואר 
postal history, histoire postale, Postgeschichte 

ענף איסוף בולאי המתמחה בחקר הטיפול השלם בפריט המועבר בדואר ולאוו דווקא בבול עצמו. תעריפים, נתיבי העברה, צורת גביית דמי הדואר, חותמות הכוונה, חותמות ביטול והגעה, סוגי שירות, סימונים ידניים כולל בתקופת הדואר הקדם בולאי ועוד.בהקשר הבולאי הצר אין כוונה לחקר, למשל, של צורות תיבות הדואר, תולדות הקמת בניני דואר שונים, תולדות האישים שניהלו את מנהלות הדואר, שרי הדואר וכך הלאה.

 
 
תיבת דואר 
mail box/ pillar box/letter box, boite aux lettres, Briefkasten 
 
 
תיבת מכתבים (לקבלת דואר) 
mail box/private letter box, boite aux lettres, Briefkasten 

אנו משחילים את המכתב לתיבת הדואר; מכונית הדואר אוספת המכתבים לבית המיון:הדוור מביא אותו לתיבת המכתבים של הנמען או לתא הדואר של הנמען -אם שכר תא כזה בסניף הדואר שלו.

 
 
תכן 
design, dessin,representation, Entwurf 

תכן (techen). מונח שנטבע ע"י האקמיה ללשון עברית.זהו ציור הבול/הגלויה/החותמת.

 
 
תמים (בול תמים) 
mint (stamp), neuf avec gomme, Postfrisch 

בול לא חתום ועם דבק כפי שיצא מבית הדפוס. המונח נקבע ע"י האקדמיה ללשון העברית אך לא השתרשה בציבור האספנים דוברי העברית

 
 
תערוכה 
exhibition, exposition, Ausstellung 

תערוכת בולים בימינו היא בד"כ תחרותית- בענפי תחרות מוגדרים כמו בולאות מסורתית, נושאים, תולדות הדואר, דואר אוויר ועוד.המציגים המתחרים זוכים במדליות ותעודות לפי הערכת צוות שופטים מוסמך. בתערוכות לרב גם יריד של סוחרי בולים ושירותים בולאיים ופעילות נוער מאורגנת.

 
 
תעריף 
fee, tariff, taxe, Gebuhr, Tarif 

מחיר המשלוח של דבר דואר, המותנה בדרך כלל במרכיבים דוגמת יעד המשלוח, משקל דבר הדואר, והשירותים המיוחדים הנדרשים עבורו (רישום או דחיפות המשלוח). 

בתמונה: תעריפי המשלוח של דואר ישראל בשנת 1951, כפי שהודפסו על הכריכה הפנימית של קונטרס בולים אשר הונפק על ידי השירות הבולאי ב-7 בינואר 1951.  

 
 
תצוגה, מוצג 
exhibit, objet expose, Aussstellungsobject 
 
 
תקשורת 
communication, communication, Fernmeldewessen 
 
 
תשנית 
variety, varietee, Abart 

שוני בין בול לבול בלוח הדפוס עצמו או בין הדפסות שונות או כתוצאה מניקבוב במכונות ניקבוב שונות וכדומה. יש תשניות לוח, תשניות נייר, תשניות דבק, ניקבוב, הדפסי רכב, דפוס, זרחן, צבע ועוד. עורך קטלוג א’ עשוי להגדיר תשנית המופיעה בקטלוג ב’ כבול שונה ונפרד - אך בדרך כלל הדפסה שניה בשיטת דפוס שונה מהראשונה באופן מובהק - תזכה למעמד של בול עצמאי בכל הקטלוגים. לעומת זאת - ברב הקטלוגים תשנית ניקבוב או זרחן תשאר תשנית ולא תזכה במספר קטלוגי עצמאי.

 
 
תת-גיליון 
pane, panneau, Gruppe 

 חלק מתוך גיליון דואר הכולל מספר בולים הצמודים יחד.