התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
קטלוג:
שנה:
סוג פריט:
נושא:
חפש
בולי ארץ ישראל תחת שלטון מצרים

ב-15 במאי 1948, יום לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, פלש הצבא המצרי לתחומה של ארץ ישראל המערבית ופתח במלחמה כנגד הצבא הישראלי. 

 

הצבא המצרי פלש לארץ ישראל כשהוא ערוך ומוכן להעניק שירותים לאוכלוסייה האזרחית בישובים הערביים שתחת שליטתו. כולל בולי דואר מצריים עליהם הוטבע מראש הדפס רכב עם המילה "פלסטין". מצרים המשיכה להנפיק בולים מיוחדים לשימוש ברצועת עזה עד שנת 1967.

 

בשלב זה מוצגת באתר רשימת הבולים שהונפקו על ידי מצרים לשימוש בשטחי ארץ ישראל מאז 1948 ועד העברת השליטה למדינת ישראל במהלך מלחמת ששת הימים בחודש יוני 1967. בהמשך יורחב הקטלוג כך שיכלול תשניות של הבולים ודוגמאות לשימוש בהם על מעטפות.

 

המידע וצילומי הפריטים מבוססים ברובם על אוסף צבי אלכסנדר ז"ל, השמור במוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות בתל אביב. 

 
1948
המלך פארוק - 1 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 2 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 3 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 4 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 5 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 6 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 10 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 13 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 15 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 17 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 20 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 22 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 30 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 40 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 50 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 100 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 200 מיל - 15.05.1948
המלך פארוק - 50 פיאסטר - 15.05.1948
המלך פארוק - 1 לירה - 15.05.1948
דואר אוויר - 2 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 3 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 5 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 7 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 8 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 10 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 20 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 30 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 40 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 50 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 100 מיל - 15.05.1948
דואר אוויר - 200 מיל - 15.05.1948
אקספרס - 40 מיל - 15.05.1948
דמי דואר - 2 מיל - 15.05.1948
דמי דואר - 4 מיל - 15.05.1948
דמי דואר - 6 מיל - 15.05.1948
דמי דואר - 8 מיל - 15.05.1948
דמי דואר - 10 מיל - 15.05.1948
דמי דואר - 12 מיל - 15.05.1948
דמי דואר - 30 מיל - 15.05.1948
 
1953
המלך פארוק (מבוטל) - 1 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 2 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 3 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 4 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 5 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 6 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 10 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 13 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 15 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 17 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 20 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 22 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 30 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 40 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 50 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 100 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 200 מיל - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 50 פיאסטר - 1953
המלך פארוק (מבוטל) - 1 לירה - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 2 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 3 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 5 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 7 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 8 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 10 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 20 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 30 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 40 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 50 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 100 מיל - 1953
דואר אוויר (המלך מבוטל) - 200 מיל - 1953
דואר אוויר + סיסמה (המלך מבוטל) - 2 מיל - 1953
דואר אוויר + סיסמה (המלך מבוטל) - 3 מיל - 1953
דואר אוויר + סיסמה (המלך מבוטל) - 5 מיל - 1953
דואר אוויר + סיסמה (המלך מבוטל) - 10 מיל - 1953
דואר אוויר + סיסמה (המלך מבוטל) - 50 מיל - 1953
דואר אוויר + סיסמה (המלך מבוטל) - 100 מיל - 1953
 
 
 
1955
חקלאות - 1 מיל - 1955
חקלאות - 2 מיל - 1955
חקלאות - 3 מיל - 1955
חקלאות - 4 מיל - 1955
חקלאות - 5 מיל - 1955
ביטחון - 10 מיל - 1955
ביטחון - 15 מיל - 1955
ביטחון - 17 מיל - 1955
ביטחון - 20 מיל - 1955
מסגד חסאן - 30 מיל - 1955
מסגד חסאן - 32 מיל - 1955
מסגד חסאן - 35 מיל - 1955
מסגד חסאן - 40 מיל - 1955
מסגד חסאן - 50 מיל - 1955
נפרטיטי - 100 מיל - 1955
נפרטיטי - 200 מיל - 1955
נפרטיטי - 500 מיל - 1955
נפרטיטי - 1 לירה - 1955
דואר אוויר - 5 מיל - 1955
דואר אוויר - 15 מיל - 1955
 
 
 
 
 
1957
רצועת עזה - 10 מיל - 04.05.1957
רעמסס השני - 10 מיל - 1957
אשת החקלאי - 1 מיל - 1958
תעשייה - 5 מיל - 1958
רעמסס השני - 10 מיל - 1958
אשת החקלאי - 1 מיל - 1958
מסגד איבן טולון - 2 מיל - 1958
הנסיכה נופרת - 3 מיל - 1958
מנורת מסגד - 4 מיל - 1958
תעשייה - 5 מיל - 1958
רעמסס השני - 10 מיל - 1958
מסחר - 35 מיל - 1958
המאבק לחירות - 10 מיל - 1958
זכויות האדם - 10 מיל - 10.12.1958
זכויות האדם - 35 מיל - 10.12.1958
נפרטיטי - 55 מיל - 20.01.1959
 
 
 
 
1960
שנת הפליט - 10 מיל - 1960
שנת הפליט - 35 מיל - 1960
אשת החקלאי - 1 מיל - 1960
מנורת מסגד - 4 מיל - 1960
תעשייה - 5 מיל - 1960
רעמסס השני - 10 מיל - 1960
ארגון הבריאות העולמי - 10 מיל - 06.04.1961
יום פלסטין - 10 מיל - 15.05.1961
שיתוף טכנולוגי - 10 מיל - 24.10.1961
שיתוף טכנולוגי - 35 מיל - 24.10.1961
יום החינוך - 10 מיל - 18.12.1961
יום הניצחון - 10 מיל - 23.12.1961
שחרור עזה - 10 מיל - 07.03.1962
הליגה הערבית - 10 מיל - 22.03.1962
המאבק במלריה - 10 מיל - 20.06.1962
המאבק במלריה - 35 מיל - 20.06.1962
דאג המרשלד - 5 מיל - 24.10.1962
דאג המרשלד - 10 מיל - 24.10.1962
דאג המרשלד - 35 מיל - 24.10.1962
מנורת מסגד - 4 מיל - 20.02.1963
קץ לרעב - 5 מיל - 21.03.1963
קץ לרעב - 10 מיל - 21.03.1963
קץ לרעב - 35 מיל - 21.03.1963
הצלב האדום - 10 מיל - 08.05.1963
הצלב האדום - 35 מיל - 08.05.1963
אבו סימבל - 5 מיל - 15.10.1963
אבו סימבל - 10 מיל - 15.10.1963
אבו סימבל - 35 מיל - 15.10.1963
דואר אוויר - 80 מיל - 24.10.1963
דואר אוויר - 115 מיל - 24.10.1963
דואר אוויר - 140 מיל - 24.10.1963
זכויות האדם - 5 מיל - 10.12.1963
זכויות האדם - 10 מיל - 10.12.1963
זכויות האדם - 35 מיל - 10.12.1963
אגרטל זכוכית - 1 מיל - 1964
משען ראש - 2 מיל - 1964
דגם ספינה - 3 מיל - 1964
צריח מסגד - 4 מיל - 1964
סכר אסואן - 5 מיל - 1964
נשר מעל הפירמידות - 10 מיל - 1964
מסגד אבן טולון - 15 מיל - 1964
הילטון קהיר - 20 מיל - 1964
אגרטל - 30 מיל - 1964
נפרטרי - 35 מיל - 1964
מלון טאואר - 40 מיל - 1964
חצר אל אזהר - 60 מיל - 1964
פרעה אוסרכף - 100 מיל - 1964
הליגה הערבית - 10 מיל - 13.01.1964
צריח מסגד - 4 מיל - 1964
איגוד הדואר הערבי - 10 מיל - 01.04.1964
ארגון הבריאות העולמי - 10 מיל - 07.04.1964
דואר אוויר - 50 מיל - 02.11.1964
צריח מסגד - 4 מיל - 20.01.1965
הליגה הערבית - 10 מיל - 22.03.1965
הליגה הערבית - 20 מיל - 22.03.1965
דואר אוויר - 80 מיל - 23.03.1965
יום הבריאות העולמי - 10 מיל - 07.04.1965
דיר יאסין - 10 מיל - 09.04.1965
ארגון התקשורת - 5 מיל - 17.05.1965
ארגון התקשורת - 10 מיל - 17.05.1965
ארגון התקשורת - 35 מיל - 17.05.1965
דואר אוויר - 10 מיל - 01.07.1965
מוסדות האו"ם - 5 מיל - 24.10.1966
מוסדות האו"ם - 10 מיל - 24.10.1966
מוסדות האו"ם - 35 מיל - 24.10.1966
יום הניצחון - 10 מיל - 23.12.1966
שבוע הפרסום הערבי - 10 מיל - 22.03.1967
יום העבודה - 10 מיל - 01.05.1967