התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
קטלוג:
שנה:
סוג פריט:
נושא:
חפש
שרותי הדואר הצבאי במלחמת העצמאות

המידע וצילומי הפריטים מבוססים ברובם על אוסף צבי אלכסנדר ז"ל, השמור במוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות בתל אביב.

מבוא
מטה הדואר הצבאי
מבנה ארגוני
 
 
בסיסי הדואר הצבאי
בסיס א’
בסיס ב’
 
 
משרדי הדואר הצבאי
משרד 1
משרד 2
משרד 3
משרד 4
משרד 5
משרד 6
משרד 7
משרד 8
משרד 9
משרד 10
משרד 12
משרד 14
משרד 15
מרחב סדום
המשרד למכתבים מוחזרים
תערוכת הבולים "תבול"
 
 
 
יחידות הדואר הצבאי