התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
קטלוג:
שנה:
סוג פריט:
נושא:
חפש
חותמות הדואר הצבאי הטורקי במלחה"ע I

המידע וצילומי הפריטים מבוססים ברובם על אוסף צבי אלכסנדר ז"ל, השמור במוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות בתל אביב.

יחידת דואר שדה 3
 
יחידת דואר שדה 4
 
יחידת דואר שדה 9
 
יחידת דואר שדה 13
יחידת דואר שדה 22
 
יחידת דואר שדה 23
יחידת דואר שדה 27
 
יחידת דואר שדה 33
יחידת דואר שדה 37
 
יחידת דואר שדה 39
 
יחידת דואר שדה 41
יחידת דואר שדה 43
יחידת דואר שדה 44
יחידת דואר שדה 45
יחידת דואר שדה 46
יחידת דואר שדה 48
יחידת דואר שדה 51
 
יחידת דואר שדה 57
 
יחידת דואר שדה 58
יחידת דואר שדה 59
יחידת דואר שדה 61
יחידת דואר שדה 68
יחידת דואר שדה 72
יחידת דואר שדה 79
יחידת דואר שדה 80
יחידת דואר שדה 84
יחידת דואר שדה 86
 
יחידת דואר שדה 89
יחידת דואר שדה 92
מרכז טלגרף פעיל
מרכז טלגרף שדה 49
מרכז טלגרף שדה 52