התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
קטלוג:
שנה:
סוג פריט:
נושא:
חפש
בולי הדואר הזר בתקופה העות’מאנית

שירותי הדואר הזרים שפעלו בארץ ישראל בתקופה העות’מאנית עשו שימוש בבולים משלושה סוגים עקרוניים:

  1. בולים רגילים של מדינת האם, אשר ערכם הנקוב נרשם במטבע המקורי של המדינה באירופה.
  2. בולים שהודפסו במיוחד עבור בתי הדואר שפעלו ברחבי הלבנט, כלומר ברחבי האימפריה העות’מאנית. הערך הנקוב בבולים אלו נרשם במטבע שהיה בשימוש באזור בו פעל בית הדואר.
  3. בולים שהודפסו במיוחד לשימושו של בית דואר מסוים, כולל בולי "ירושלים" של הדואר הרוסי והדואר האיטלקי ובולי "יפו" של הדואר הרוסי. 

בולים מסוג 1 או 2 ניתן לקשור לארץ ישראל רק על ידי בחינת החותמת שהוטבעה עליהם, וזאת על מנת לוודא כי אכן היו בשימוש בבתי הדואר הזרים בארץ ישראל.

ידוע גם על בולים מסוג 3 שהודבקו לעיתים נדירות על מעטפות שנשלחו והוחתמו בבתי דואר אחרים מחוץ לארץ ישראל. 

לא כל הבולים שנעשה בהם שימוש בבתי הדואר בארץ ישראל אכן נמכרו על ידי אותו בית דואר. לא אחת המדובר בבולים שנרכשו על ידי תיירים ביישוב אחד מחוץ לארץ ישראל והודבקו על מכתב שנמסר לטיפול בית דואר ביישוב אחר בתוך ארץ ישראל.

הדואר האוסטרי
 
 
 
 
הדואר הצרפתי
 
 
 
 
הדואר הרוסי
1909, "יפו", 5 פארה
1909, "יפו", 10 פארה
1909, "יפו", 20 פארה
1909, "יפו", 1 פיאסטר
1909, "יפו", 5 פיאסטר
1909, "יפו", 7 פיאסטר
1909, "יפו", 10 פיאסטר
1909, "יפו", 35 פיאסטר
1909, "יפו", 70 פיאסטר
1909, "ירושלים", 5 פארה
1909, "ירושלים", 10 פארה
1909, "ירושלים", 20 פארה
1909, "ירושלים", 1 פיאסטר
1909, "ירושלים", 5 פיאסטר
1909, "ירושלים", 7 פיאסטר
1909, "ירושלים", 10 פיאסטר
1909, "ירושלים", 35 פיאסטר
1909, "ירושלים", 70 פיאסטר
 
הדואר המצרי
1867, ספינקס מביט שמאלה, 1 פיאסטר
1872, ספינקס מביט ימינה, 1 פיאסטר
 
 
הדואר הגרמני
1898, "נשר", 10 פארה
1898, "נשר", 20 פארה
1898, "נשר", 1 פיאסטר
1898, "נשר", 1.25 פיאסטר
1898, "נשר", 2.5 פיאסטר
1905, "גרמניה", דואר הרייך, 10 פארה
1905, "גרמניה", דואר הרייך, 20 פארה
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, 20 פארה
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, 10 פארה
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, 1 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 10 פארה
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 20 פארה
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 1 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 1.25 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 1.5 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 2 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 2.5 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 4 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 5 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 10 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 15 פיאסטר
1905, "גרמניה", הרייך הגרמני, ס. מים, 25 פיאסטר
1908, "גרמניה", מטבע צרפתי, 5 סנטים
1908, "גרמניה", מטבע צרפתי, 10 סנטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הדואר האיטלקי
1901, "הבולים הפרחוניים", 1 סנט
1901, "הבולים הפרחוניים", 5 סנט
1901, "הבולים הפרחוניים", 10 סנט
1901, "הבולים הפרחוניים", 20 סנט
1901, "הבולים הפרחוניים", 40 סנט
1901, "הבולים הפרחוניים", 45 סנט
1906, "ויקטור עמנואל", 5 סנט
1906, "ויקטור עמנואל", 10 סנט
1906, "ויקטור עמנואל", 15 סנט
1906, "ויקטור עמנואל", 40 סנט
1908, "הנפקת לבנט", 10 פארה
1908, "הנפקת לבנט", 20 פארה
1908, "הנפקת לבנט", 40 פארה
1908, "הנפקת לבנט", 80 פארה
1908, "הנפקת לבנט", 1 פיאסטר (אקספרס)
1908, "דמי דואר", 20 סנט
1909, "ירושלים", 10 פארה
1909, "ירושלים", 20 פארה
1909, "ירושלים", 30 פארה
1909, "ירושלים", 1 פיאסטר
1909, "ירושלים", 2 פיאסטר
1909, "ירושלים", 4 פיאסטר
1909, "ירושלים", 20 פיאסטר
1909, "ירושלים", 40 פיאסטר
המושבות היהודיות
בול חדרה "ה"
בול חדרה "ה" (כוכביות)
בול חדרה "י" חצוי
בול פתח תקווה
בול ראשון לציון