התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
קטלוג:
שנה:
סוג פריט:
נושא:
חפש
בולי תקופת המנדט הבריטי
 
הבולים הליתוגרפיים
ליתוגרפי - 1 פיאסטר
ליתוגרפי - 5 מיל
ליתוגרפי - 1 פיאסטר
ליתוגרפי - 5 מיל
 
הבולים הטיפוגרפיים
טיפוגרפי - 1 מיל
טיפוגרפי - 2 מיל
טיפוגרפי - 4 מיל
טיפוגרפי - 2 פיאסטר
טיפוגרפי - 5 פיאסטר
טיפוגרפי - 5 מיל
טיפוגרפי - 1 פיאסטר
טיפוגרפי - 3 מיל
טיפוגרפי - 9 פיאסטר
טיפוגרפי - 10 פיאסטר
טיפוגרפי - 20 פיאסטר
 
 
 
 
הדפס רכב - ירושלים 1
ירושלים 1 - 1 מיל
ירושלים 1 - 2 מיל
ירושלים 1 - 3 מיל
ירושלים 1 - 4 מיל
ירושלים 1 - 5 מיל
ירושלים 1 - 1 פיאסטר
ירושלים 1 - 2 פיאסטר
ירושלים 1 - 5 פיאסטר
ירושלים 1 - 9 פיאסטר
ירושלים 1 - 10 פיאסטר
ירושלים 1 - 20 פיאסטר
 
 
 
 
הדפס רכב - ירושלים 2
ירושלים 2 - 5 מיל
ירושלים 2 - 1 מיל
ירושלים 2 - 2 מיל
ירושלים 2 - 3 מיל
ירושלים 2 - 4 מיל
ירושלים 2 - 1 פיאסטר
ירושלים 2 - 2 פיאסטר
ירושלים 2 - 5 פיאסטר
 
 
הדפס רכב - העימוד הצר
עימוד צר - 1 מיל
עימוד צר - 3 מיל
עימוד צר - 5 מיל
 
 
הדפס רכב - ירושלים 3
ירושלים 3 - 5 מיל
ירושלים 3 - 1 מיל
ירושלים 3 - 2 מיל
ירושלים 3 - 3 מיל
ירושלים 3 - 4 מיל
ירושלים 3 - 1 פיאסטר
ירושלים 3 - 2 פיאסטר
ירושלים 3 - 5 פיאסטר
ירושלים 3 - 9 פיאסטר
ירושלים 3 - 10 פיאסטר
ירושלים 3 - 20 פיאסטר
 
 
 
 
הדפס רכב - לונדון 1
לונדון 1 - 1 מיל
לונדון 1 - 2 מיל
לונדון 1 - 3 מיל
לונדון 1 - 4 מיל
לונדון 1 - 5 מיל
לונדון 1 - 1 פיאסטר
לונדון 1 - 2 פיאסטר
לונדון 1 - 5 פיאסטר
לונדון 1 - 9 פיאסטר
לונדון 1 - 10 פיאסטר
לונדון 1 - 20 פיאסטר
 
 
 
 
הדפס רכב - לונדון 2
לונדון 2 - 1 מיל
לונדון 2 - 2 מיל
לונדון 2 - 3 מיל
לונדון 2 - 4 מיל
לונדון 2 - 5 מיל
לונדון 2 - 6 מיל
לונדון 2 - 7 מיל
לונדון 2 - 8 מיל
לונדון 2 - 13 מיל
לונדון 2 - 1 פיאסטר
לונדון 2 - 2 פיאסטר
לונדון 2 - 5 פיאסטר
לונדון 2 - 9 פיאסטר
לונדון 2 - 10 פיאסטר
לונדון 2 - 20 פיאסטר
 
 
 
 
 
בולי הנוף
נוף - 3 מיל
נוף - 13 מיל
נוף - 2 מיל
נוף - 4 מיל
נוף - 5 מיל
נוף - 6 מיל
נוף - 7 מיל
נוף - 8 מיל
נוף - 10 מיל
נוף - 20 מיל
נוף - 50 מיל
נוף - 90 מיל
נוף - 100 מיל
נוף - 200 מיל
נוף - 7 מיל
נוף - 8 מיל
נוף - 13 מיל
נוף - 15 מיל
נוף - 4 מיל
נוף - 250 מיל
נוף - 500 מיל
נוף - 1 לירה
 
 
 
דמי דואר 1
דמי דואר 1 - 1 מיל
דמי דואר 1 - 2 מיל
דמי דואר 1 - 4 מיל
דמי דואר 1 - 8 מיל
דמי דואר 1 - 13 מיל
 
 
 
 
 
דמי דואר 2
דמי דואר 2 - 1 מיל
דמי דואר 2 - 2 מיל
דמי דואר 2 - 4 מיל
דמי דואר 2 - 8 מיל
דמי דואר 2 - 13 מיל
דמי דואר 2 - 5 פיאסטר
 
 
 
 
דמי דואר 3
דמי דואר 3 - 1 מיל
דמי דואר 3 - 2 מיל
דמי דואר 3 - 4 מיל
דמי דואר 3 - 8 מיל
דמי דואר 3 - 10 מיל
דמי דואר 3 - 13 מיל
דמי דואר 3 - 20 מיל
דמי דואר 3 - 50 מיל
דמי דואר 3 - 6 מיל